Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Wytyczne do izolacji fundamentów w domu niepodpiwniczonym

Prace przygotowawcze
W zależności od rodzaju cech podłoża przeprowadza się prace przygotowawcze. Prace te służą temu aby zamknąć wszelkie pory w podłożu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pęcherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, narożników wewnętrznych i zewnętrznych.
Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innych powłok antyadhezyjnych. Wystające resztki zaprawy należy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy należy uzupełnić.
We wszystkich kątach wewnętrznych należy wykonać fasety (wyokrąglenia z IZOHAN renobudu R-103 lub IZOHAN renobudu R-104) o promieniu ok. 4 cm. Zaleca się obrobienie wyokrąglenia pomiędzy ścianą, a fundamentem zaprawą szlamową (IZOHAN ekofolia wys. 1-skł.) w celu ochrony przed negatywnym ciśnieniem wody. Jeśli hydroizolacja na ławie fundamentowej wykonana była z papy termozgrzewalnej fasety wykonujemy z masy IZOHAN IZOBUD WM.
Hydroizolację wyciągamy na 30 cm powyżej poziomu terenu.

Obrys zewnętrzny
Aby uzyskać umocnienie podłoża, zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji do podłoża (mostek sczepny) zaleca się gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonywane w systemie IZOHAN IZOBUD W stosuje się IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:1 lub IZOHAN DYSPERBIT.
Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy przy powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak przy cegłach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą IZOHAN IZOBUD WL, IZOHAN IZOBUD WM lub IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim można będzie rozpocząć następny etap pracy.

Jeśli mamy do czynienia z dobrymi warunkami wodno gruntowymi właściwą hydroizolację możemy wykonać z preparatu IZOHAN IZOBUD WL, sucha pozostałość min. 1 mm (zużycie 1,5 kg/m2). Z tego rodzaju obciążeniem należy się liczyć tylko wtedy, gdy grunt przepuszczalny (k > 10-4 m/s) ma dostateczna głębokość pod podstawą fundamentów, oraz materiał, którym zasypywany jest wykop posiada dobrą przepuszczalność, np. piasek, żwir. oraz jeśli mamy do czynienia jedynie z wodą powierzchniową lub przesączająca się w formie kropli.
Woda musi mieć możliwość przesączania się do naturalnego poziomu wód gruntowych. Wodę infiltracyjną, w przypadku podłoża słabo przepuszczalnego, można odprowadzić, stosując odpowiednio wydajne drenaże.

W każdym innym przypadku właściwa warstwę hydroizoalcyjną wykonujemy z IZOHAN IZOBUD WM (jednoskładnikowa zbrojona mikrowłóknami) (zdjęcie3) lub IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS (dwuskładnikowa z wypełnieniem polistyrenowym) (zdjęcie 4).

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. W przypadku hydroizolacji przeciwwilgociowej wystarczy grubość 2mm suchej pozostałości (zużycie ok. 3 kg/m2).
Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany narażonej na działanie wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. W zależności od obciążenia wodą należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej.
W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, studzienki, świetliki, dylatacje. Następnie izoluje się powierzchnie. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do góry kielnią do wygładzenia.
Uszczelniający, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza ściany fundamentów przed działaniem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazem bardzo dobrą izolacyjność cieplną (wraz z twardymi płytami styropianowymi). System ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto ze względu na prostą i szybką obróbkę system IZOHAN IZOBUD W ten jest bardzo opłacalny.
Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy z preparatu IZOHAN IZOBUD WM lub WM 2K PLUS, twarde płyty ocieplające (EPS 200 lub XPS) przykleja się przy pomocy IZOHAN IZOBUDU WL (EPS) lub WK (XPS). ) Preparat rozmieszcza się wzdłuż dłuższych krawędzi płyty aplikując wałeczek szerokości ok. 3 cm oraz równomiernie 4-5 placków wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Następnie, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt długi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną.
Obrys wewnętrzny (możemy wykonać jak wyżej lub alternatywnie)

Jako warstwę gruntującą pod system bitumiczny stosujemy IZOHAN IZOBUD Br- asfaltowo-żywiczny roztwór gruntujący (zużycie 0,3 l/m2), który posiada doskonałe właściwości penetrujące w głąb porów izolowanych powierzchni. Tak nałożona powłoka gruntująca wiąże dodatkowo drobny pył oraz stanowi gwarancję uzyskania podłoża o jednakowej chłonności na całej powierzchni. Zaleca się nakładanie masy na suche powierzchnie oraz wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. Dokładnie wymieszaną masę nakłada się szczotka dekarską lub pędzlem i czeka ok. 6 godzin do wyschnięcia.
Następnie aplikujemy właściwa warstwę hydroizolacyjną z IZOHAN IZOBUD Gr. Preparat aplikujemy przy pomocy ławkowca z twardym włosiem jednokrotnie (zużycie nie mniej niż 0,7 l/m2).